Aanmelden

Helaas heb ik een aanmeldstop. Als er sprake is van een aanmeldstop betekent dat dat je je momenteel niet aan kunt melden voor behandeling tot mijn wachtlijst weer geopend wordt. Ik kan niet inschatten wanneer dat gaat zijn. Je kunt dus ook niet op de wachtlijst gezet worden. Je kunt als de wachtlijst gesloten is of de wachttijd langer dan de Treeknorm is (maximaal aanvaardbare wachttijd tot aanmelding; die bedraagt voor GGZ vier weken), contact opnemen met je zorgverzekeraar, die uitzoekt uit bij welke zorgverlener je sneller terecht kunt en die wachtlijstbemiddeling kan inzetten.

Als de wachtlijst open is kun me een mail sturen als je je aan wilt melden met daarin je mobiele nummer. Ik stuur je vervolgens een beveiligde mail, waarin ik je een aantal vragen stel over je klachten en eerdere hulpverlening, waarop je kunt reageren. Als ik inschat dat jouw klachten en vraag bij mij passen plannen we een telefonische screening in en als we daarbij allebei een match voelen zet ik je op de wachtlijst. Ook als mijn wachtlijst gesloten is krijg ik veel aanmeldingen en het lukt mij niet om iedereen terug te bellen, vandaar dat ik het op deze manier doe.

Wachtlijst

De huidige wachttijd (11 juni 2024) bedraagt:
BGGZ: voor intake: wachtlijst is gesloten / voor behandeling na intake: geen wachttijd
SGGZ: voor intake: wachtlijst is gesloten / voor behandeling na intake: geen wachttijd
Voor supervisie: ruimte in het laatste kwartaal en voor leertherapie: geen ruimte tot nader bericht