Praktische informatie

Informatie over behandeling bij een psychotherapeut

LVVP-cliënten-folder-2022-digitaal-DEF

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk. Tussen de datum op de verwijsbrief en het eerste gesprek bij mij mag hooguit negen maanden liggen. Op de verwijsbrief moet vermeld staan:

  • Jouw gegevens
  • Verwijzing naar de GGZ
  • Dat er sprake is van een DSM IV stoornis of het vermoeden van (zo mogelijk aangeven welke)
  • De naam, functie en AGB code van de verwijzer
  • De verwijsbrief is voorzien van een datum en handtekening en/of een stempel van de praktijk

Klachten: wat te doen?

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling of een deel ervan. Bespreek dit dan met mij; we kunnen samen bekijken of we bepaalde dingen kunnen aanpassen. Als we er niet uit komen kun je een klacht indienen via de klachtenprocedure van de LVVP:

zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is het verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk is goedgekeurd en ligt ter inzage op de praktijk. Ook hieronder kun je via de link de laatste versie inzien.

Kwaliteitsstatuut2022

ROM

Het is daarnaast verplicht om mee te werken aan Routine Outcome Monitoring (ROM). Dit betekent dat je tijdens de intakefase en aan het eind gevraagd wordt een digitale vragenlijst in te vullen, waardoor de vooruitgang van de behandeling gemeten kan worden.

AVG

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) ingegaan. Je kunt hieronder de link vinden naar mijn privacy statement, waarmee ik voldoe aan de vereisten. Daarnaast is er een link naar de algemene informatie over privacy van de LVVP. Overige documenten liggen ter inzage in de praktijk. Voor AVG proof contact maak ik gebruik van Zivver en Zorgmail. AVG proof appcontact kan via de zelf te downloaden Signal app. AVG proof beeldbellen kan via Signal of het EPD wat ik gebruik. (Zorgadmin).

SprangersPsychotherapiePrivacystatement

SprangersPsychotherapie Uw-privacy-informatie-voor-patienten