Supervisie en leertherapie

Voor wie

Ik bied supervisie en leertherapie aan psychologen/orthopedagogen in opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt, GZ psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog BIG en schematherapeut (VST register). Daarnaast ben ik erkend als leertherapeut bij de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) en als supervisor schematherapie voor de VST en ISST. Als je in opleiding bent voor een registratie bij een andere specialistische beroepsvereniging (post HBO) is leertherapie soms ook een mogelijkheid. Check hiervoor de eisen van jouw beroepsvereniging. Er zijn verder geen specifieke vooropleidingseisen.

Ik ben psychotherapeut, GZ psycholoog en supervisor VGCt en VST en dien me aan de eisen te houden van de verschillende registers en beroepscodes.

Procedure

Als je interesse hebt, neem dan contact met me op. In een kennismakingsgesprek bekijken we samen wat je wilt leren (bij supervisie: wat je leerdoelen zijn en bij leertherapie: wat je vraag is) en of dat aansluit bij wat ik te bieden heb. Zo ja, dan kunnen we starten. Voor AVG proof contact maak ik gebruik van Zivver en Signal. Beeldbellen is een optie en voldoet eveneens aan de AVG. Als supervisor en leertherapeut dien ik me te houden aan de privacywetgeving. Zie ook mijn AVG privacyverklaring elders op deze site.

Inhoud en doelstellingen supervisie

Definitie VGCt van supervisie: vakgerichte begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel de ontwikkeling van het professionele functioneren van de supervisant, door

(a) het methodisch analyseren en evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en

(b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan. Om de rol van supervisor goed te kunnen vervullen is het gewenst dat de supervisor op enige afstand staat van de dagelijkse werkomgeving van de supervisant.

Voor de inhoud waar de supervisie aan moet voldoen verwijs ik je naar de eisen van jouw opleiding: de VGCt (zie downloads onderaan deze pagina; vanaf nu aangegeven met * ) of het RINO in de regio waar jij je opleiding doet. De competenties waar je aan moet voldoen staan in het competentieprofiel van de cognitief gedragstherapeut VGCt ( * ). Bij supervisie maak ik gebruik van een contract voor supervisie ( * ). Ik vind het prettig dat je van elke supervisie een verslagje maakt en dat mij toestuurt ruim voor de volgende supervisie. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je de sessies van een aantal cliënten opneemt op camera en deze laat zien tijdens onze sessies zodat we letterlijk kunnen zien wat er gebeurt tijdens je sessies. Het is fijn als je een supervisie voorbereidt zodat je duidelijk hebt wat je wilt bespreken. Bij VGCt supervisies zullen we regelmatig praktijktoetsen doornemen ( * ). Je kunt mij via jouw PE dossier bij de VGCt toegang verlenen tot jouw PE dossier waar we supervisie evaluatieverslagen (zie * voor een voorbeeld) kunnen uploaden en aan het einde van de supervisies een evaluatieformulier voor overdracht (zie jouw PE online) aan je eventuele volgende supervisor. Afhankelijk van het aantal overeengekomen sessies plannen we na elke supervisieperiode evaluaties in (meestal per 10, 15 of 20 sessies) om te bekijken hoe het gaat met jouw proces. We kijken dan naar je leerdoelen en de competenties en praktijktoetsen en jij kunt mij als supervisor ook feedback geven. We kunnen indien nodig dan nog een en ander bijsturen en aandachtspunten opstellen voor de volgende supervisieperiode. Begeleiding van je N=1 behoort tot de mogelijkheden (zie * voor de eisen van de VGCt).

Inhoud en doelstellingen leertherapie

Definitie VGCt van leertherapie: begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie van de cognitief gedragstherapeut i.o. Door leertherapie leert de cognitief gedragstherapeut i.o. zijn eigen reacties op (problemen van) cliënten te erkennen en herkennen. Daarnaast leert hij hoe hij zijn denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor zijn beroepsuitoefening kan optimaliseren.

Bij leertherapie zijn er geen specifieke eisen maar wat ik belangrijk vind is dat je een vraag hebt waar je aan wilt werken. Een actieve en open houding is voldoende. Bij leertherapie vindt net zoals bij reguliere behandeling een intake plaats en als je dat nuttig vindt kunnen we gebruik maken van ROM metingen. We stellen een behandelplan op en maken gebruik van een contract voor leertherapie ( * ). Halverwege doen we een tussenevaluatie en aan het eind een eindevaluatie aan de hand van jouw klachten/doelen. De leertherapie wordt afgesloten met de ondertekening van de verklaring gegeven en ontvangen leertherapie van de VGCt ( * ).

Ik maak aan het eind van ons traject gebruik van evaluatieformulieren ( * ).

Frequentie en lengte

Supervisie- en leertherapie sessies duren 45 minuten. Bij supervisie zijn dubbele sessies van 90 minuten ook een optie. De frequentie is in overleg (wekelijks of tweewekelijks). Je opleiding stelt eisen aan het aantal supervisoren en de lengte van de reeks supervisies/leertherapie; zie de betreffende opleidingen (voor VGCt zie * ) voor informatie. Er is voorbereidingstijd voorafgaand aan de sessies. De tijd die je hieraan besteedt verschilt per individu.

Voorwaarden

Supervisie en kost 110 euro per 45 minuten. Dubbele sessies kosten 220 euro per 90 minuten. Leertherapie kost 125 euro per 45 minuten. Ik stuur jou of je instelling, afhankelijk van wat wij overeenkomen, maandelijks een factuur over de sessies van de afgelopen maand. Afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden. Ongeacht de reden van afzegging kost een niet (op tijd) afgezegde afspraak het reguliere tarief. Zie ook mijn betalingsvoorwaarden supervisie en leertherapie ( * ). Als een sessie onverhoopt niet door kan gaan plannen we in onderling overleg een nieuwe datum. Er zijn geen extra kosten aan studiemateriaal.

Klachten

Als je vragen of klachten hebt over de supervisie of leertherapie, bespreek deze altijd eerst met mij. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Ik stuur binnen vijf werkdagen een bevestiging van je klacht. Binnen vier weken wordt de klacht inhoudelijk behandeld. Mocht er langere tijd nodig zijn voor behandeling van de klacht, krijgt de klager binnen deze vier weken een nieuwe termijn te horen. Als we er onverhoopt samen niet uit zouden komen kun je een officiële klacht indienen. Dit kan bij de VGCt; je kunt contact opnemen met Lisa de Kok (030-2543054), een mail sturen naar klacht@vgct.nl of contact opnemen met de vertrouwenspersoon via het secretariaat van de VGCt. De uitspraak van de onafhankelijke derde is voor beide partijen bindend. Afgehandelde klachten worden een jaar bewaard. De procedure kun je ook vinden op hun website ( * ).