Werkwijze

Telefonische screening

Als je je aanmeldt via mail of telefoon neem ik, mits mijn wachtlijst open is, telefonisch contact met je op voor een screening, waarbij ik kort naar je klachten en naar je hulpvraag vraag en ik je uitleg hoe ik werk. Als blijkt dat we een match lijken te hebben, nodig ik je uit voor een intake of zet ik je hiervoor op de wachtlijst.

Intake

Ik plan meestal twee korte of een langer intakegesprek(ken) met je in. We brengen dan samen jouw huidige klachten en je vraag, maar ook je achtergrond in kaart. Daarna plannen we een adviesgesprek waarbij ik aan je terugkoppel wat er mogelijk aan de hand is (welke diagnose er gesteld kan worden) en hoe we samen aan jouw vraag kunnen gaan werken. Ik leg uit wat de therapievorm in gaat houden. Als je je hierin kunt vinden maken we samen een behandelplan, wat de leidraad vormt van de therapie.

Behandelsessies duren drie kwartier of een uur en zullen in het begin van je behandeling wekelijks en/of later eens per twee weken ingepland worden. EMDR afspraken duren anderhalf uur.

Behandeling

Ik ben opgeleid in verschillende evidence based (bewezen effectieve) behandelvormen. Afhankelijk van je diagnose en de samenhang van je klachten doe ik je zoals gezegd een behandelvoorstel. Vaak worden verschillende behandelvormen gecombineerd zodat ze een ‘op maat’ behandeling vormen. In het behandelplan staan alle doelen, de verwachte duur en intensiviteit van de behandeling en de afspraken en wederzijdse verwachtingen.

Evaluatie

Na een half jaar en/of een jaar gaan we de behandeling evalueren aan de hand van het behandelplan en stellen we waar nodig doelen en/of behandeling bij.

Afsluiting

Aan het eind van de behandeling wordt opnieuw geëvalueerd en wordt er een terugvalpreventieplan gemaakt (als dat nog niet eerder is gedaan). Daarnaast is er ruimte voor het nemen van afscheid.