Kosten en betalingsvoorwaarden

Vergoeding

Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische zorg binnen de GGZ. Ik kies ervoor om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Bekijk de website decontractvrijepsycholoog (zie links) als je wilt weten waarom ik hiervoor kies.

Dat betekent dat als je een 100% restitutiepolis hebt je alle therapie bij mij 100% vergoed krijgt. Check wel bij je verzekeraar of het een zuivere restitutiepolis is en geen combinatiepolis, zonder aanvullende voorwaarden zoals bijvoorbeeld een machtiging vooraf, uitsluiting van GGZ of een maximum aantal sessies per jaar. Heb je een naturapolis dan krijg je een deel vergoed; hoeveel hangt af van welke polis je hebt. Ik vraag op basis van dat percentage een eigen bijdrage. Het is van belang uit te zoeken welk percentage je vergoed gaat krijgen.

Mijn advies is te bellen met de zorgverzekering en hen te vragen welk percentage van het NZA tarief je vergoed krijgt voor behandeling met psychotherapie (60 minuten / prestatiecode 071 / CO0635) bij Cindy Sprangers, psychotherapeut, met AGB code 94061826 met praktijkcode 94062336 en een bevestiging via de mail te vragen. Op basis daarvan kan ik je vertellen wat je eigen bijdrage zal zijn.

Facturen

De facturen van de behandeling worden sinds de ingang van het Zorg Prestatie Model (1-1-2022) maandelijks of tweemaandelijks naar jou verstuurd via Zorgmail en jij kunt die indienen bij je zorgverzekeraar. Je zorgt ervoor dat je de factuur binnen 14 dagen na versturen aan mij overmaakt. De zorgverzekeraar betaalt jou het percentage wat hoort bij jouw type verzekering min eventueel openstaand eigen risico. Voor mensen van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico van 385 euro per kalenderjaar (2024). Als je vrijwillig een hoger eigen risico hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar geldt het eigen risico wat je hebt afgesproken.

Afspraken afzeggen / no show

Afspraken moeten tijdig (24 uur van tevoren) worden afgezegd. Dit kan ook in het weekend via inspreken van de voicemail of SMS of mail. Niet tijdig afgezegde afspraken worden ongeacht de reden niet door de zorgverzekeraar vergoed maar bij jou in rekening gebracht. De kosten bedragen de totale kosten van de factuur dus 186,80 euro voor een afspraak van 60 minuten. Zeg je af binnen de 24 uur  en kan de afspraak doorgaan middels beeldbellen, krijg je geen no-show factuur.

Zorgprestatiemodel

In de GGZ wordt sinds 1-1-2022 gewerkt met het Zorg Prestatie Model. Dat houdt onder andere in dat de factuur inzichtelijker is. Op de factuur staat de face-to-face sessie-, mail- of (beeld)bel-tijd en de tijd besteed aan Multi Disciplinair Overleg (MDO). De rondom tijd zoals administratietijd staat niet meer op op de factuur. De duur van een consult bepaalt het tarief. Sprangers Psychotherapie werkt via ‘planning is realisatie’ wat inhoudt dat de ingeplande behandeltijd wordt gefactureerd, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter (maximaal 15 minuten) duurde. Als de duur meer dan 15 minuten van de ingeplande tijd afwijkt, wordt op de factuur de duur van het consult aangepast. Voor meer info zie link NZA.

Vergoedingen / kosten NZA tarief 2024

Diagnostiek Behandeling
Duur Prestatiecode Tarief 2024 Prestatiecode Tarief 2024
30 minuten CO0310 129,32 CO0375 109,37
45 minuten CO0440 183,07 CO0505 156,72
60 minuten CO0570 211,06 CO0635 186,80
75 minuten CO0700 257,87 CO0765 230,38
90 minuten CO0830 315,19 CO0895 281,27

Niet vergoede / onverzekerde zorg NZA tarief 2024 / andere tarieven

Een aantal psychische klachten wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, zoals werk-gerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2024 €131,82 per sessie van 45 minuten.

Duur Prestatiecode Tarief 2024
45 minuten OV0012 131,82
60 minuten OV0012 175,76
90 minuten OV0012 263,64
Relatietherapie 90 min OV0012 263,64
* alle inclusief 15 minuten indirecte tijd

 

Duur Prestatiecode Tarief 2024
Kort collegiaal overleg OV0007 25,05
Lang collegiaal overleg OV0008 76,35
Reistijd tot 25 min TC0009 34,76
Reistijd vanaf 25 min TC0010 89,63

45 minuten leertherapie                                                     125 euro (ook bij no show)

45 minuten supervisie                                                        110,00 (ook bij no show)

90 minuten supervisie                                                        220,00 (ook bij no show)

Contractvrije psychologen (bron ‘de contractvrijepsycholoog.nl´; zie links)